Marin Gherasim

Alexandru Davidian

Carte de istorie, artă şi prietenie, lucrarea de faţă prezintă treptele existenţei şi operei unui pictor ce a beneficiat din plin de darul virtuos al răbdării şi al speranţei, al reflecției față de sine şi față de ceilalți, în căutarea unei soluții de reaşezare sufletească, de regăsire a unui ideal spiritual, de-a lungul unui drum sinuos având ca punct culminant o simplificare, o esențializare a vieții.

Răbdarea lui Marin Gherasim este ruptă din învățăturile monahilor, care înțeleg şi propovăduiesc așteptarea, nădejdea şi iubirea, asumate şi împărtășite, printr-o discretă pedagogie, cu ceilalți. Virtute cu multiple surori, capabilă să distrugă întristarea şi să deschidă porțile bucuriei, această răbdare este o moștenire de familie pe care pictorul o valorifică împotriva contagiunii nefaste şi agresive a despiritualizării și a desacralizării sistematice a omului, adesea în numele unui umanism ateu. Alexandru Davidian

A work of history, of art, and, ultimately, of friendship, this book introduces the steps of the oeuvre and life of a painter who took full advantage of the virtuous gift of patience and hope, of self-reflection and of reflecting on others, while seeking a way to resettle the inner self to find a spiritual ideal anew along a tortuous road whose apex rests with life’s essentialisation into sheer simplicity.

Marin Gherasim’s patience is a leaf out of those monks’ sageness who understand and preach that anticipation-voided type of waiting, as well as the hope and love, assumed through a discreet strand of pedagogy, that are being shared in the feeling of togetherness. It is a virtue that has a multiplicity of siblings, capable of overcoming sorrow by opening up the gates of joy. This patience is an inheritance from his family, which the painter has managed to pass on against the noxious if aggressive contamination that desecrates human spirituality, often in the name of an atheistic type of humanism. Alexandru Davidian

14000lei

Detalii produs

Limba: Romana
Data publicării: 2019
Tip copertă: Hardcover
Nr Pag: 440
Dimensiuni: l: 22cm | H: 27.5cm
ISBN: 9786069800799
Categorii: Artă

Despre autor

Alexandru Davidian

Carte de istorie, artă şi prietenie, lucrarea de faţă prezintă treptele existenţei şi operei unui pictor ce a beneficiat din plin de darul virtuos al răbdării şi al speranţei, al reflecției față de sine şi față de ceilalți, în căutarea unei soluții de reaşezare sufletească, de regăsire a unui ideal spiritual, de-a lungul unui drum sinuos având ca punct culminant o simplificare, o esențializare a vieții.

Răbdarea lui Marin Gherasim este ruptă din învățăturile monahilor, care înțeleg şi propovăduiesc așteptarea, nădejdea şi iubirea, asumate şi împărtășite, printr-o discretă pedagogie, cu ceilalți. Virtute cu multiple surori, capabilă să distrugă întristarea şi să deschidă porțile bucuriei, această răbdare este o moștenire de familie pe care pictorul o valorifică împotriva contagiunii nefaste şi agresive a despiritualizării și a desacralizării sistematice a omului, adesea în numele unui umanism ateu. Alexandru Davidian

A work of history, of art, and, ultimately, of friendship, this book introduces the steps of the oeuvre and life of a painter who took full advantage of the virtuous gift of patience and hope, of self-reflection and of reflecting on others, while seeking a way to resettle the inner self to find a spiritual ideal anew along a tortuous road whose apex rests with life’s essentialisation into sheer simplicity.

Marin Gherasim’s patience is a leaf out of those monks’ sageness who understand and preach that anticipation-voided type of waiting, as well as the hope and love, assumed through a discreet strand of pedagogy, that are being shared in the feeling of togetherness. It is a virtue that has a multiplicity of siblings, capable of overcoming sorrow by opening up the gates of joy. This patience is an inheritance from his family, which the painter has managed to pass on against the noxious if aggressive contamination that desecrates human spirituality, often in the name of an atheistic type of humanism. Alexandru Davidian

Recenzii pentru „Marin Gherasim”

Nu există recenzii pentru acest produs.

Adaugă o recenzie

 

Nume *